Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som skulle steriliseras genom titthålskirurgi. Brister i kontrollen av det verktyg som används vid ingreppet ledde till att operatören stötte emot tarmpaketet med en brännskada som följd. En tarmkirurg tillkallades som bedömde skadan som ytlig men rekommenderade att såret skulle sys. Därefter slutfördes steriliseringen.
Patienten sjukskrevs en kort tid på grund av smärtor i buken.

Anmälans diarienummer: LK/170392