Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som blivit påkörd. Patienten kom till akutmottagning, var medvetslös och misstänktes ha en skallskada. Oklarheter i omhändertagandet ledde till att transport till annat sjukhus fördröjdes.

Anmälans diarienummer: LK/170793