Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen på grund av buksmärtor och kräkning. Efter läkarbedömning fick patienten gå hem. Patienten återkom 1,5 dygn senare med smärtor och svullen testikel. Han opererades då akut för testikelvridning.

Anmälans diarienummer: LK/162380,