Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som kom till akutmottagning med ont i ena handleden. Patienten har handledsprotes och symptomen tolkades som en seninflammation. Behandling påbörjades och patienten remitterades till handkirurg i Örebro för vidare bedömning. Där tolkades smärtan som rosfeber och antibiotika sattes in. Patienten blev bättre men vid besök för planerad läkemedelsbehandling upptäcks att handleden är svullen. Vidare konstaterades en infektion i området runt protesen vilket resulterade i lång behandling med antibiotika och en operation där protesen togs bort.

Anmälans diarienummer: LK/170729