Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen för smärtor högt uppe i buken.
Läkare bedömde det som smärtor i maggropen med oklar anledning. Patienten gick hem med läkemedelsbehandling. Patienten återkom några timmar senare med förvärrade symtom, EKG tas igen, hjärtinfarkt upptäcks och akut PCI genomförs, men patienten avlider kort därefter.

Anmälans diarienummer: LK/162379