Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som kom till sjukhus med misstänkt blodförgiftning. Under vårdtiden upptäcktes att patienten fått trycksår i ryggslutet och på hälarna, samt att man inte gjort någon riskbedömning för trycksår.
Patienten flyttades för fortsatt vård till infektionsavdelning och kunde efter lång vårdtid återvända hem med stöd.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/163156