Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att ett barn avlidit efter en vårdrelaterad infektion.

Anmälan gäller ett för tidigt fött barn som till en början behövde hjälp med andningen och hade behov av syrgas. Det fortsatta problemet var att barnet hade svårt att tillgodogöra sig näring och därför fick barnet näring via kateter till ett stort blodkärl. Då det är stor risk för infektion när man har en kateter behandlades barnet med antibiotika och det gjordes regelbundna bakteriekontroller. Två dygn efter att katetern togs bort blev barnet plötsligt akut sämre och utvecklade en svår blodförgiftning trots pågående antibiotikabehandling. Barnet fick omedelbar chockbehandling och transporterades till Uppsala Akademiska sjukhus för intensivvård, men avled senare samma kväll.

Anmälans diarienummer: LK/170119