Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient avlidit.

Anmälan rör patient som hade upprepad kontakt med sjukvården på grund av buksmärtor och påtaglig viktnedgång. Trots flera undersökningar hittades inga förklaringar till symptomen och patienten avled en tid senare. Obduktionen visade kraftig åderförkalkning i hjärtat och otillräcklig blodtillförsel till tarmsystemet.

Anmälans diarienummer: LK/172215