Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan rör patient som lades in på grund av illamående och magsmärtor. Hanteringen av svaret på röntgenundersökning och påföljande operation dröjde emellertid längre än avsett.

Anmälans diarienummer: LK/172260