Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

Anmälan rör patient som drabbades av kemisk lunginflammation efter att ha kräkts och sedan fått ned maginnehåll i lungorna i samband med nedsövning inför en operation.

Operationen avbröts och patienten flyttades initialt till intensivvårdsavdelning för behandling.

Anmälans diarienummer: 172465