Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient avlidit.

Händelsen rör en patient som fick en bit av tjocktarmen bortopererad där en förändring hade upptäckts. Efter operationen vårdades patienten på intensivvårdsavdelningen på grund av smärtor och illamående. Patienten flyttades till vårdavdelning och avled under natten. Obduktion visade akut vänstersidig hjärtsvikt i första hand på grund av hjärtrytmrubbning.

Anmälans diarienummer: LK/142567