Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan ett barn avlidit efter en förlossning.

Händelsen rör en kvinna som kom in för ett planerat igångsättande av förlossningen. Förlossningen blev långdragen och sugklocka användes. Vid födseln var barnet mycket medtagen och omhändertogs direkt av barnläkare. Barnet fick överflyttas till Uppsala för behandling men avled.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/142784