Träffa ett nätverk som vill påverka EU

EU är en stor union med många olika intressen på alla tänkbara nivåer. Att göra sin röst hörd kräver arbete – och inte minst samarbete.

På torsdag träffas ett tjugotal politiker och tjänstepersoner från Sverige, Finland och Polen i Karlstad för att diskutera transportfrågor inom EU. De ingår i nätverket Conference of Periphal Maritime Regions (CPMR) som samlar en lång rad regioner i Europa. CPMR är baserade i Bryssel och arbetar med påverkan gentemot olika instanser inom EU.

Media är välkomna att träffa representanter för nätverket. De kan berätta om hur lobbyingarbete inom EU går till, varför det krävs och vad Värmland har att vinna på att delta.