Region Värmland startar ny smittspårningsfunktion

För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset inför Region Värmland ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

Det finns tre huvudkomponenter i arbetet med att begränsa och hejda spridningen av coronaviruset: följsamhet till rekommendationer och föreskrifter, provtagning vid symtom samt smittspårning.

Region Värmland startar nu ett centralt team för smittspårning som kommer arbeta nära och tillsammans med befintligt provtagningsteam.

Välkommen till en pressträff där vi presenterar det fortsatta arbetet.