Region Värmland inviger tillnyktringsenheten

Den 12 oktober öppnar och inviger Region Värmland den nya tillnyktringsenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad. Enheten är till för den som har behov av tillnyktring under medicinsk övervakning.

Tillnyktringsenheten har fyra vårdplatser och finns i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad. På enheten kommer personer som har behov tillnyktring under medicinsk övervakning tas om hand. Det kan exempelvis vara personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av stöd att bryta missbruket eller påverkade personer som kommer till akutsjukvården.

Media välkomnas till pressträff i samband med invigningen där vi berättar mer om enheten och dess arbete. På plats träffar du företrädare för Region Värmland, Värmlands läns vårdförbund, brukarorganisationer och polisen.