Pressmeddelanden

Lena Gjevert blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Lena Gjevert, i dag tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland, har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon inleder sitt uppdrag den 1 augusti. – Det känns väldigt bra och jag är ödmjuk inför uppgiften, säger Lena Gjevert.

Region Värmland och gränskommunerna föreslår: Öppna gränsen mellan Norge och Sverige

Region Värmland och kommunerna i Arvika, Eda, Torsby och Årjäng föreslår regeringen att se över möjligheterna för gränsregionala undantag, för ett stegvist öppnande av gränsen mellan Norge och Sverige, i svenska och värmländska gränskommuner.

Regionala aktörer kraftsamlar tillsammans

På torsdagen träffades det nyinrättade regionala omställningsrådet i Värmland för första gången. – Det känns oerhört glädjande att samtliga slutit upp och valt att bli en del av rådet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Stina Höök.

Regionstyrelsen i korthet

Vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen fattades bland annat beslut om det tidigare återremitterade investeringsärendet om ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Arbetet med Värmlandsstrategin återupptas

Hela Värmlands strategi – Värmlandsstrategin – pausades med anledning av pandemin. Idag fattade den regionala utvecklingsnämnden beslut om att ta upp arbetet igen. Till hösten har alla möjlighet att tycka till om remissutgåvan.

Region Värmland lanserar sin första podd

Region Värmland lanserar sin första podd

Nu tar Region Värmland klivet in i poddvärlden med Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Traumapodden är ett initiativ från Centrum för traumatisk stress (CTS) och psykologerna Ida Martinsson och Paola Gelvez Fuenzalida.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

Nu startar drömsommarjobbet

Nu startar drömsommarjobbet

Drömsommarjobbet erbjuder unga en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet. Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare inom inriktningarna dans, film, klassisk musik eller textil.

Regeringen finansierar fler utbildningsplatser vid Region Värmlands folkhögskolor

Behovet av utbildning hos vuxna som behöver återgå i arbete efter coronapandemin har ökat. Därför har regeringen beslutat att satsa på fler utbildningsplatser vid de folkhögskolor i landet som möter upp behovet på ett bra sätt.

EU-miljoner i syfte att lindra de negativa effekterna av covid-19

Nära tolv miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på tre projekt i Värmland. Projekten fokuserar på insatser riktade till små och medelstora företag i regionerna.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen behandlade kultur- och bildningsnämnden bland annat att folkhögskolorna kan återgå till närstudier och att pandemieffekterna inom nämndens område ska utredas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om två förstudier samt om förslag till regionstyrelsen om ett flertal satsningar i Värmland.

Vårdcentralen i Molkom kan hålla öppet i sommar

Vårdcentralen Molkom kommer hålla öppet hela sommaren. – Det gläder mig att vi kan hålla öppet i sommar. Det är tack vare intensivt arbete av medarbetarna som vi har vi kunnat lösa bemanningen, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Sveriges första digitala regionfullmäktige

Som första regionfullmäktige i landet sammanträder Region Värmlands fullmäktige digitalt i morgon onsdag den 3 juni. – Vi tar gällande rekommendationer på största allvar och anpassar oss, säger Jane Larsson, fullmäktiges ordförande.

Vårdcentralen Molkom stänger tillfälligt i sommar

Det florerar rykten om att Vårdcentralen i Molkom ska stänga. Så är inte fallet. Däremot kommer vårdcentralen att samarbeta med andra vårdcentraler i sommar och kommer inte att ta emot patienter på plats i Molkom under veckorna 28–34.

EU-miljoner till projekt om digitalisering och övergångarna till arbete eller studier

Drygt 40 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på fyra projekt i Värmland. Projekten handlar främst om att främja kompetensutveckling inom digitalisering och öka övergångarna till arbete eller studier. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 27 maj 2020.

Regionstyrelsen i korthet

En enig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionplan 2021, flerårsplan 2021–2023 och budget 2021.

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

Kyrkeruds folkhögskola ställer in i hela landet

På Kyrkeruds folkhögskola ledde pandemin till distansundervisning och deltagarnas traditionella konstutställning blev i stället en konstinställning. Nu är 29 lådor inställda på olika platser runt om i Sverige och processen finns även att se på webben.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen. Däremot ville nämnden av kostnadsskäl skjuta fram beslutet att införa student- och seniorrabatt i hela länet till 2022.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att göra avsteg från reglerna för att studieförbunden inte ska drabbas så hårt av coronapandemin.

Tillbaka till Pressrum