Pressmeddelanden

31 kulturskapare får uppdrag Kreativ omstart

Region Värmland utlyste under sommaren en ny omgång uppdrag till fria professionella kulturskapare. Uppdrag Kreativ omstart blir en fortsättning på pandemiårets Kreativ karantän.

Biblioteken delar ut Bamses demokratispecial till barn i hela Värmland

Värmlands folkbibliotek uppmärksammar att demokratin fyller 100 år. Genom ett samarbete med Kulturavdelningen på Region Värmland initierar biblioteken en kampanj där barn i hela länet erbjuds ett eget exemplar av Bamses demokratispecial.

De flesta är nöjda med sjukhusvården i Värmland

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Förvaltningsrätten avslår överprövning för tilldelning

Förvaltningsrätten avslår två parters ansökan om överprövning för tilldelning för entreprenaden för ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad.

Norge utreder sträckan Oslo–Stockholm

Den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet i uppdrag att tillsammans med svenska Trafikverket ta fram en utredning av järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm.

Ta vara på möjligheterna i naturen – luften är fri

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att uppleva den svenska naturen. De allra flesta i Sverige har också nära till något natur- eller parkområde. Höstens kampanj Luften är fri börjar nästa vecka och handlar om vad friluftsliv kan betyda för alla i Värmland.

Vaccinationsmottagningarna vaccinerar september ut – planering pågår för fortsättningen

Värmland har vaccinerat nästan 90 procent av den vuxna befolkningen mot covid-19. Det finns inget slutdatum för vaccineringen. – Vi kommer fortsätta att vaccinera efter behov och med riktade insatser för att nå så många som möjligt, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om förslag om hälsocoach online samt införande av grön rehabilitering.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om Regionalt trafikförsörjningsprogram och om ett nytt linjenät för tätortstrafiken i Kristinehamn.

Region Värmland ställer sig bakom förslag om etableringsfunktion

Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och arbetstillfällen. Därför ställer sig Region Värmland bakom ett förslag om att tillsammans med länets kommuner bygga upp en ny organisation för att attrahera nya företagsetableringar.

Positiv bild av Värmland – men okänt näringsliv

Vad känner du till om oss här i Värmland? Vad är vi kända och mindre kända för? Och vilken inställning har du till att besöka oss eller till att flytta hit? Det är frågor som 3 000 personer har svarat på när attityden till Värmland har undersökts.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om beslut om framtida placering av bussdepå i Karlstad.

Topplacering för Region Värmland

Region Värmland är landets energieffektivaste region. Det visar färsk data från Sveriges Kommuner och Regioner som tittat på och sammanställt energianvändningen i samtliga regioner. – Det ligger ett långvarigt och målmedvetet arbete bakom det här, säger Charlotte Kullander Hedbom, energiutredare.

Region Värmland lämnar stabsläge

Onsdag 1 september lämnar Region Värmland stabsläge och återgår till ordinarie linjeorganisation.

Vaccinationstillfälle erbjuds i Munkfors och Storfors

Över 70 procent i Värmland har fått sin andra dos och är färdigvaccinerade. Nu görs insatser för att nå ut till ännu fler. Tillfälliga vaccinationsmottagningar öppnar i Munkfors och Storfors och drop-in-vaccinering erbjuds på vaccinationsmottagningen i Säffle.

Drop-in-vaccination mot covid-19 på fyra vaccinationsmottagningar

Nu kan den som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 komma till drop-in-mottagning. Region Värmland erbjuder under veckan drop-in på vaccinationsmottagningarna i Arvika, Charlottenberg, Sunne och Torsby.

Nu kommer tillfrisknandebevis som en del av covidbeviset

Idag torsdag 12 augusti lanserar eHälsomyndigheten tillfrisknandebevis som en del av covidbeviset.

Bedrägeriförsök kopplat till vaccination

Region Värmland har uppmärksammats på att det gjorts bedrägeriförsök kopplat till vaccination.

Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19

Idag fredag 6 augusti öppnar bokningen av vaccin mot covid-19 för alla i Värmland födda 2005 eller tidigare.

Den bästa tiden för vaccination är nu

Den bästa tiden för vaccinering mot covid -19 är nu. Region Värmland närmar sig sluttampen av det största vaccinationsuppdraget någonsin. Alltför många uteblir från bokade tider.

Tillbaka till Pressrum