Pressmeddelanden

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 40 år

I dag fredag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 40 år eller äldre (född 1981 eller tidigare). – Vi har fått mer vaccin och det ger oss möjlighet att öppna tidsbokningen för nästa grupp redan nu, några dagar tidigare än först planerat, säger vaccinationssamordnare Ander Nordmark.

Tillfälliga lokala rekommendationer införs i Värmland

Spridningen av covid-19 ökar i Värmland. Bakom ökningen ligger en mer smittsam virusvariant och minskad efterlevnad till pandemirekommendationerna. – Läget är allvarligt, därför inför vi lokala rekommendationer inom Värmland, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Ta del av preliminära tidplanen för hela fas 4 i vaccineringen mot covid-19

I början på nästa vecka kommer tidsbokning för vaccination mot covid-19 att öppnas för personer som är 45 år eller äldre. Region Värmland släpper nu också den preliminära tidplanen för den fortsatta vaccineringen.

Ny strategi för Värmlands utveckling antagen

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Idag, den andra juni, togs beslut i regionfullmäktige om att anta den nya Värmlandsstrategin 2040. Såväl kommuner och länsstyrelsen som idéburen sektor har varit med i arbetet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om att utse ny smittskyddsläkare i Region Värmland.

Stärkt samverkan med Frykcenter för patienter med postcovid

Region Värmland och Stiftelsen Frykcenter stärker sin samverkan för att kunna ge patienter med postcovid god vård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen. – Det är angeläget att vi skapar goda förutsättningar för att kunna ta hand om den här patientgruppen, säger Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nu kraftsamlar vi för västra Värmland

Nu öppnar Arvika utvecklingskontor  för att bidra till omställning i västra Värmland. Kontoret är resultatet av ett samarbete mellan Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland och kommunerna Eda, Torsby, Arvika och Årjäng.  

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämndens sammanträde bland annat om en riktad satsning för att få fler att nå arbetsmarknaden.

Region Värmland samverkar med Nätverket Värmlands Idéburna

Region Värmland har tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Nätverket Värmlands Idéburna. Det innebär bland annat att nätverket ska öka och fördjupa samverkan inom den idéburna sektorn, och mellan idéburen sektor och Region Värmland.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionplan 2022, flerårsplan 2022–2024 och budget 2022.

Region Värmland övergår till stabsläge

Region Värmland har varit i förstärkningsläge sedan den 7 december i fjol men övergår nu till stabsläge. – Den minskande smittspridningen innebär att vi kan anpassa beredskapsläget, men pandemin är långt ifrån över, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kom närmare - vårens stora utställning i 13 värmländska kommuner

Kom närmare - vårens stora utställning i 13 värmländska kommuner

Kom närmare – en vårutställning som kommer ge dig som besökare en konstnärlig upplevelse utöver det vanliga. Utställningen kommer för första gången finnas i nästan hela Värmland och pågår 28 maj till 30 juni.

Region Värmland deltar i vaccinationsstudie

Värmland är en av de regioner som deltar i vaccinationsstudien CoVacc som ska ge svar på frågor om människors immunsvar vid vaccination mot covid-19.

Region Värmland gör prioriteringar för att nå bredbandsmålen

Post- och telestyrelsen har en stor pott stödmedel att fördela till bredbandsutbyggnad i landet. Hushåll och företag samt områden som har utmaningar med mobiltäckning hör till de områden som Region Värmland vill prioritera.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om reviderad budget för nämnden.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen tog kultur- och bildningsnämnden en rad beslut om bidrag och satsningar inom kultur och folkhälsa.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Den regionala utvecklingsnämnden hade på tisdagen sammanträde och beslutade bland annat om projektmedel till två större projekt.

Delmål för vaccinationen mot covid-19 uppnått

Region Värmland har nu nått delmålet om att vaccinera 80 procent av de personer som är över 65 år mot covid-19. – Mycket glädjande, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Start för fas 4 i vaccineringen mot covid-19

I dag måndag öppnar tidsbokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är 55–59 år. Därmed påbörjas fas 4 – den sista fasen av vaccinationsinsatsen. Den preliminära tidplanen för fas 4 finns nu också att ta del av.

Uppsökande arbete för att nå alla

För att nå alla grupper kommer Region Värmland samarbeta med kommuner och civilsamhälle för att genom uppsökande arbete ge erbjudande om vaccinering till personer som lever i socialt utsatta situationer.

Tillbaka till Pressrum