Pressmeddelanden

Barn under 13 år kan använda egenprovtagning för covid-19

I morgon öppnas möjligheten till egenprovtagning för barn i åldern 6–12 år. Smittspridningen bland barn i den åldern medför att allt fler behöver provtas. Egenprovtagning med hjälp av vårdnadshavare ökar möjligheten att barnen får en provtagningstid.

Nu kan alla som i år är 65 år eller äldre boka tid för vaccination

I dag onsdag öppnar tidsbokningen för vaccination mot covid-19 för personer som är 65 år eller äldre.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om utveckling av den nära vården i Värmland samt om utökning av Folktandvårdens utbud i Karlstadsregionen.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att en hållplats återöppnas på Fryksdalsbanan samt ett förslag om senior- och studentrabatt i hela Värmland.

Tecknar partnerskap med Nätverket Värmlands Idéburna

De ideella föreningarna spelar en viktig roll för utvecklingen av välfärden. För att stärka dem tecknar Region Värmland ett avtal om partnerskap med Nätverket Värmlands Idéburna.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om projektmedel till RISE och ett svar om vägar och järnvägar av riksintresse.

Värmland behöver öka tillgången på bredband

Ny statistik från Post- och telestyrelsen visar att 80 procent av alla hushåll i Värmland hade tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s under 2020. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

Vaccinbokning för personer över 70 år – ta del av tidplanen för vaccineringen

I dag fredag öppnas tidsbokningen för vaccination mot covid-19 för personer som är 70 år och äldre. För den fortsatta vaccineringen finns Region Värmlands tidplan att ta del av nu.

Region Värmland arbetar vidare med vaccinationen

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan användas till personer som är 65 år och äldre. – Det känns bra att vi har fått ett besked. Nu kan vi växla upp takten i vaccineringen av de äldre, säger Anders Nordmark.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands årsredovisning samt om flytt av Wermland Opera.

Region Värmland förtydligar: Kom på din vaccinationstid om du inte hör något annat

Den som har en tid för vaccination bokad och som inte får andra besked från Region Värmland ska komma på sin tid. – Vi kommer att höra av oss till alla som berörs av ändringar eller ombokningar, säger Madelene Johanzon, områdeschef.

Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd

Region Värmland pausar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin från och med i dag. Det gör vi efter uppmaning från Folkhälsomyndigheten. Pausen är en försiktighetsåtgärd och gäller tills vi har fått mer information från myndigheterna.

Ungdomar i åldern 13–15 år erbjuds egenprovtagning

Från och med imorgon, tisdag, erbjuder Region Värmland egenprovtagning även för ungdomar i åldern 13–15 år. Det ska göra det enklare för unga att provta sig och frigöra provtagningstid på vårdcentral för yngre barn.

Kostnaderna för inhyrd personal minskade något under 2020

Region Värmland minskade kostnaderna för inhyrd personal med 3 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) bemanningstrend.

Nu kan den som är 80 år och äldre boka tid för vaccination

Från och med i dag kan värmlänningar som är 80 år och äldre boka tid för vaccination. – Brev med mer information skickas ut till gruppen nästa vecka, men vi öppnar upp för att börja boka tid redan nu, säger Madelene Johanzon.

Ansedd engelsk konsthögskola öppnar dörren för studerande från Molkoms folkhögskola

Ett års studier på Molkoms folkhögskolas kurs i animation ger nu kursdeltagarna möjlighet att ansöka direkt till den högt rankade konsthögskolan Arts University Bournemouth.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om nämndens årsredovisning samt hantering av reviderad budget för 2021.

Förslag till kulturplan för Värmland på remiss

Vad vill Värmland med kulturen? Nu har Region Värmland i bred samverkan tagit fram ett förslag till ny kulturplan. Till och med 10 augusti kan alla som vill tycka till om förslaget.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden fattade på tisdagens sammanträde bland annat beslut om nämndens årsredovisning.

Nya förutsättningar i vaccinationsarbetet efter besked om vaccin

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 rekommenderas för personer över 65 år. – Det ger oss nya förutsättningar, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Tillbaka till Pressrum