Pressmeddelanden

Borsta tänderna läskigt länge under halloween

Borsta tänderna läskigt länge under halloween

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. För att hjälpa alla barnfamiljer med det har Folktandvården gett tandborstningsappen Rocka munnen en ruskig uppdatering.

Ny omgång Kreativ karantän utökad med fler konstarter

Region Värmland och avdelningen för kulturutveckling utlyser på nytt uppdrag Kreativ karantän. Denna gång erbjuds det till 20 hemmaresidens. Ett tillägg till utlysningen i juni är att även professionella inom musik och teater kan söka.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade på tisdagen bland annat beslut om delårsrapport för 2020, skattesats för 2021 samt om riktlinjer för flaggning och för ett rökfritt Region Värmland.

Fårförening och barnboksförfattare uppmärksammas vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

Fårförening och barnboksförfattare uppmärksammas vid årets utdelning av Folkrörelsestipendiet och Frödingstipendiet

Fåreningen Fårfest i Kil och barnboksförfattarna tillika illustratörerna Per Gustavsson och Marcus-Gunnar Pettersson. Det är mottagarna av 2020 års Folkrörelse och Frödingstipendium.

Billigare buss i Nordvärmland

Det blir billigare att åka buss i norra Värmland. Kollektivtrafiknämnden beslutade slå samman Torsby kommuns två enkelbiljettzoner till en för att möta ett vikande kundunderlag och stimulera resandet.

Värmland får stöd till bredbandsutbyggnad

Värmland får stöd till bredbandsutbyggnad

Tidigare i år meddelande Post- och telestyrelsen att Värmland är en av fyra regioner som kommer att få stöd till bredbandsutbyggnad. Nu står det klart att fyra värmländska aktörer sammanlagt tilldelas 24 miljoner kronor.

Miljoner till den värmländska kulturen

Regionstyrelsen beslutade i går om ett särskilt stöd till kulturverksamheterna i Värmland på totalt upp till 13 miljoner kronor. Det är ett nytt stöd för att möta de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om delårsrapport 2020 samt om att parkeringshuset som byggs vid CSK ska utökas med ytterligare ett våningsplan.

Miljoner för att minska pandemins påverkan på folkhälsan

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har beslutat att omfördela två miljoner till idéburna organisationer. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att arbeta för att motverka pandemis påverkan på folkhälsan. Det sker genom en utlysning som gör det möjligt att söka projektmedel.

Slöjd Håller. Temavecka med Maria Vildhjärta.

Slöjd Håller 2020 är en temavecka (12-16 oktober) om slöjd och hållbarhet i Värmland och fem andra regioner. Värmlands digitala bidrag till programmet är en nyproducerad föreläsning med Maria Westerberg, Vildhjärta – Livet på en pinne.

Förnyat och utvecklat avtal för sjukvårdsregional samverkan

Sjukvårdsregional samverkan både vad gäller specialiserad och övrig regional hälso- och sjukvård, samt byte av namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det är några av nyheterna i samverkansavtalet som de sju regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har kommit överens om.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Tågen kommer på nytt att stanna vid hållplatserna i Lene och Ottebol från och med 13 december 2020. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 30 september beslutade regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett cykelprojekt och om ett remissvar om förbindelse över Göta älv i Göteborg.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på tisdagen om en rad åtgärder för att möta effekterna av pandemin inom nämndens område. Bland annat omfördelas tre miljoner kronor som stöd till idéburna organisationer inom det sociala området för riktade insatser mot pandemins effekter på folkhälsan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om nämndplan och mätplan för verksamhetsåret 2021.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen bland annat att säga ja till att Region Värmland ska gå in som delägare i Karlstad Airport AB.

Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Detta är enligt uppgifter till Dagens Nyheter på fredagen en följd av en ännu inte offentligt presenterad uppgörelse mellan regeringen och samverkanspartierna C och L.

Region Värmland ska lämna synpunkter på underrättelse från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har meddelat att de överväger att förbjuda Region Värmland att låta gravida medarbetare utföra arbete med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19.

Klartecken för ombyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad

Regionfullmäktige fattade på onsdagen beslut om att Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas om. Upp till sju miljarder kronor anslås för projektet. – Det är inte bara ett byggprojekt utan också en del i byggandet av framtidens vård, säger Fredrik Larsson.

Stipendier till tio värmländska kulturskapare

Tio värmländska kulturskapare får varsitt stipendium på 20 000 kronor av Region Värmland. Det är kultur- och bildningsnämnden som delar ut särskilda stipendier till stöd och uppmuntran med anledning av coronapandemin.

Tillbaka till Pressrum