Område öppenvård organiseras om

Nitton verksamhetsområden ska bli tolv när område öppenvård organiseras om.
– Vi vill skapa jämlika förutsättningar för ledning, styrning och samordning så att vi fortsatt kan leverera god vård, säger områdeschef Börje Ehinger.

Börje EhingerHälso- och sjukvården i Region Värmland är indelad i fyra områden: öppenvård, slutenvård, stöd samt Folktandvården. Område öppenvård rymmer bland annat vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering samt vården av barn och unga. Sedan 2017 har området varit indelat i nitton verksamhetsområden av varierande storlek. Detta har lett till ojämlika uppdrag och en organisering som inte gett önskad effekt.

– Våra verksamhetschefer har helt enkelt inte haft samma förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap. Vissa har haft stora verksamhetsområden och andra betydligt mindre sådana. Nu formar vi tolv ungefär lika stora verksamhetsområden. Vi vill skapa jämlika förutsättningar för ledning, styrning och samordning så att vi fortsatt kan leverera god vård, säger Börje Ehinger.

Rekrytering av chefer

Att organisationen inom området förändras påtagligt innebär att nya chefsuppdrag skapas i tio verksamhetsområden. Nuvarande verksamhetschefsuppdrag avslutas och rekryteringen av chefer inleds direkt.

– Vi kommer att minska antalet verksamhetschefer och då kändes det naturligt att ge alla som har uppdraget i dag möjlighet att söka de nya tjänsterna. Vi vill göra detta från grunden och ge alla samma förutsättningar.

Ökad nytta för patienten och hållbar arbetsmiljö

Medarbetarna inom område öppenvård har under de senaste åren genomfört en omfattande förändring med fokus på arbetsväxling och nya arbetssätt.

– Man kan säga att vi har rustat oss för framtidens utmaningar och morgondagens patienter. Medarbetarna har lagt ner sin själ i arbetet och nu formar vi organisation runt detta, säger Börje Ehinger.

Målet är att den nya organisationen bland annat ska öka nyttan för patienten, bidra till en hållbar arbetsmiljö och ge goda förutsättningar för sömlös vård.

– Vi vill verka för en hälso- och sjukvård som finns nära patienten, som är tillgänglig och som levererar med kvalitet. För att kunna leva upp till detta måste våra medarbetare trivas och vilja arbeta hos oss. Som patient kommer du inte märka någon skillnad annat än att vi förstås hoppas att förändringen kommer att leda till en ännu bättre och mer tillgänglig vård, säger Börje Ehinger.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 september i år.