Rekord för journalen via nätet

Den som är 16 år eller äldre kan ta del av information från sin journal genom e-tjänsterna på 1177.se. Nyligen passerades en milstolpe då 100 000 värmlänningar har loggat in och läst bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar.

När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, större kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Att ta del av vårdinformation genom journalen via nätet är ett bra verktyg för den som kan och vill läsa på om sin vård och hälsotillstånd eller förbereda sig inför ett vårdmöte, och bidrar samtidigt till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

– Vi fattade tidigt beslut om att vi ville visa så mycket vårdinformation som möjligt för invånarna genom journalen via nätet. Värmland är också ett av de län där användningen av journalen är störst i hela Sverige, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Värmland har anslutit sig till det nationella målet att år 2020 ska alla invånare från 16 år via e-tjänsten journalen ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. Invånarna kan alltså ännu inte läsa all sin vårdinformation i journalen men utvecklingen av e-tjänsten pågår.

– Att som patient kunna få möjlighet att vara delaktig genom att ta del av information om sig själv via journalen är en självklarhet i modern vård. Hundra tusen värmlänningar kan såklart inte ha fel! Forskning och utvärderingar visar också att ju mer information som blir tillgänglig, desto högre blir förtroendet patienterna visar för sjukvården. Vi fortsätter därför att utveckla tjänsten så att mer och mer information visas för den som har fått vård i Värmland, avslutar Tobias Kjellberg.

Mer information om att läsa journalen via nätet finns på 1177.se