Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på tisdagen fattade kultur- och bildningsnämnden beslut bland annat om att starta en folkhögskoleverksamhet i Filipstad.

Filipstads kommun ser ett behov av höjd utbildningsnivån hos nyanlända och personer som saknar gymnasiebehörighet och har därför vänt sig till Region Värmland med en fråga om att starta folkhögskoleverksamhet i kommunen.

Region Värmland tog därför fram ett förslag om att Molkoms folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola tillsammans startar en allmän kurs och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) i samverkan med kommunen och Arbetsförmedlingen. Folkhögskoleverksamheten ska från och med höstterminen i år omfatta 16 platser på allmän kurs för personer som saknar gymnasiebehörighet och ett antal platser på studiemotiverande folkhögskolekurs med successiv antagning fram till våren 2020.

Vid tisdagens sammanträde beslutade kultur- och bildningsnämnden att satsningen ska genomföras. Huvudansvarig blir Molkoms folkhögskola. Filipstads kommun ansvarar för lokaler och för att platserna fylls.