Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om förlängning av samverkansavtal inom Uppsala-Örebroregionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om att förlänga "Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen" till och med den 31 december 2020. Det övergripande målet med den regionala samverkan är att erbjuda invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick på sammanträdet också en föredragning om Region Värmlands arbete med det av regionen framtagna konceptet Schyst kommunikation.