Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 9 oktober beslutade Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd bland annat att bevilja medel till fyra projekt.

Projektmedel till spelutveckling

Vid sitt sammanträde beslutade den regionala utvecklingsnämnden att ge Innovation Park Ekonomiska Förening 4,3 miljoner kronor för det fyraåriga projektet Stories from Värmland and the Nordics. Projektet går ut på att öka antalet små och medelstora företag som skapar dataspel och digitala upplevelser med kulturell koppling till Värmland genom att utveckla ett innovationsekosystem för spelutveckling.

Projektmedel till Nyföretagarcentrum Södra Värmland

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade att Nyföretagarcentrum Södra Värmland ska få 750 000 kronor till ett projekt för att samordna sin verksamhet över flera kommuner. Syftet är att utveckla verksamheterna i Karlstad och Hammarö samt etablera verksamheter i Kil, Grums och Forshaga. Nyföretagarcentrum Södra Värmland arbetar med att stötta idébärare och nystartade företagare.

Projektmedel till Stål & Verkstad

Vid sitt sammanträde beslutade den regionala utvecklingsnämnden att bevilja 5,5 miljoner kronor till Stål & Verkstad för projektet Smart-In "Smart och innovativ industri i Värmland och NMS". Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften i regionens stål- och verkstadsindustri, samt industrinära tjänsteföretag, genom att bidra till ökad innovationsförmåga i de små och medelstora företagen.

Projektmedel till Paper Province

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja 3,4 miljoner kronor till Paper Province för det treåriga projektet IndBygg. Projektet ska stimulera till ny affärsdriven miljöutveckling inom industriellt träbyggande, nya konkurrensstarka affärsmodeller, ökad användning av klimatsmarta byggnadsmaterial och resurseffektiva produkter.

Projektet bidrar också till att uppmuntra offentlig sektor att gå före och ställa tydliga krav på byggnadsmaterial som leder till minskade växthusgasutsläpp, ökad kolinlagring samt en smartare användning av de ekologiska resurser vi har tillgång till.