Ställningstagande som kan rädda liv

På måndag inleds Donationsveckan som är Socialstyrelsens årligen återkommande kampanjvecka med syfte att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.
– Att ta ställning för organdonation kan rädda en annan människas liv, säger Annie Persson.

Att aktivt ta ställning i frågan om organ- och vävnadsdonation är viktigt. Detta kan göras genom att registrera sig i donationsregistret, fylla i donationskort eller prata med närstående. Trots att ungefär 85 procent av tillfrågade uppger att de är positiva till organdonation är det få som gjort sin vilja känd.

– Den som inte tar ställning förmodas ge sitt samtycke till donation, men vi är ändå skyldiga att kontakta närstående om donation skulle vara möjligt. Av erfarenhet vet vi att det är svårt för närstående att tolka ett sådant beslut när en människa har gått bort. Genom att ta ställning behöver närstående inte tolka ens vilja, säger Annie Persson, donationsansvarig sjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK).

Ungefär 30 värmlänningar väntar på ett nytt organ och i Sverige står cirka 800 människor i kö för transplantation.

– Vissa hinner aldrig få ett nytt organ utan dör i väntan på ett. Att ta ställning kan rädda en annan människas liv.

På tisdag den 5 november sätter vi extra fokus på frågan om organdonation. Utanför Restaurang Solsidan, på CSK, kommer medlemmar från Njurföreningen i Värmland, som väntar på transplantation eller som lever med en transplanterad njure, att dela med sig av sina erfarenheter av tiden innan och efter transplantation. Dessutom kommer donationsansvariga i Region Värmland att finnas på plats för att informera förbipasserande om hur man tar ställning.

Media välkomnas att besöka CSK i samband med aktiviteterna på tisdag.