Värmländska patienter mer nöjda med cancervården

Värmländska patienter blir allt nöjdare med cancervården.
Det är resultatet av PREM-enkäten där patienter får skatta sin upplevelse inom hälso- och sjukvården.

2015 infördes standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det innebär att nationellt enhetliga utredningsprocesser för vissa cancerformer införts i syfte att korta väntetider och skapa en mer jämlik cancervård. Varje år erbjuds patienter som deltar i standardiserade vårdförlopp att besvara en PREM-enkät om upplevelsen av vården.
Nu har de senaste svaren kommit. För första halvåret av 2019 svarade 437 värmländska patienter, för helåret 2018 svarade 1 548 patienter.

– Över lag har vi fina resultat överlag som tyder på att patienterna blir allt mer nöjda med sina cancerutredningar, säger Camilla Staaf, cancersamordnare på Region Värmland.

Enkäten mäter dimensionerna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

– De flesta cancerpatienter finns inom slutenvården, men vi ser att primärvården får bättre och bättre resultat. Här har man de senaste tre åren blivit bättre på att tydliggöra för patienten att den ingår i ett standardiserat vårdförlopp. Vi får också jättefina resultat för emotionellt stöd för det standardiserade vårdförloppet hudmelanom, säger Camilla Staaf.

Strukturerat arbete har förbättrat hudklinikens resultat

Christina Hendre är överläkare på hudkliniken där andelen patienter som upplever att de fått ett bra emotionellt stöd ökat från 61,8 procent (2018) till 85,4 procent (2019).

– Vi har arbetat mycket med upplevelsen för patienter som ingår i ett standardiserat vårdförlopp. Vi rådgör patienten att ha en anhörig med sig när den ska få ett besked. Vi försöker boka återbesök så att vi träffas när man får besked, så att man inte får det via telefon eller brev. Patienten får också en kontaktsjuksköterska som den kan ringa om det uppstår frågor eller funderingar, berättar Christina Hendre.

Sara Rosengren är en av tre kontaktsjuksköterskor på hudkliniken. Hon säger att kontaktsjuksköterskorna brukar innebära en trygghet för patienterna.

– Ofta kan det uppstå en tumultkänsla när man får ett besked. Patienterna ska inte känna att de står själva i den situationen, så vi brukar alltid sitta med och sedan prata med patienten efteråt. Vi ger dem också ett nummer dit de kan ringa utan att behöva stå i telefonkö.