Fortsatt starkt miljöarbete i Region Värmland

Region Värmland bedriver ett fortsatt starkt miljöarbete. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna 2019”, nyligen utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Region Värmland har under flera års tid, förut under dåvarande Landstinget i Värmlands flagg, legat i framkant när det kommer till miljöarbete bland landsting och regioner. Det har tidigare versioner av Öppna jämförelser visat. Rapporten innehåller bland annat parametrar som förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, förskrivning av antibiotika samt andel ekologiska livsmedel. En summering av samtliga visar att Region Värmland kommer på sjätteplats bland alla regioner.

– Vi har ett strukturerat och ambitiöst miljöarbete inom många områden. Man ser bland annat att vi ligger i fortsatt topp gällande energianvändning i våra lokaler. Jämfört med många andra regioner ligger vi tidigt i ombyggnadsprocessen med många fastigheter, och när vi bygger nytt har vi ett strukturerat sätt för att arbeta med energianvändning, säger Curt Monfelt, miljöchef inom Region Värmland.

I årets rapport, som avser 2018 års resultat, är det tydligt att fler regioner har stärkt sitt miljöarbete på många områden.

– Vi i Värmland var väldigt tidiga med att prioritera hållbarhet och miljöarbete. Det är glädjande och viktigt att också fler gör det. För vår del är det dags att ta nästa steg och flytta fram positionerna ytterligare, säger Curt Monfelt.

I detta sammanhang gäller det att involvera hela kedjan från medvetna upphandlingar av leverantörer och tjänster till konkret handling, menar Curt Monfelt.

Ett exempel är avfallssortering som är det område där Region Värmland gjort störst förbättring, enligt Öppna jämförelser. Nyligen har ett nytt avfallsavtal tecknats, vilket möjliggör sortering i ännu fler fraktioner än tidigare. Något som kommer ge flera goda effekter.

– Förutom ökad miljöhänsyn sparar bättre avfallshantering också pengar för Region Värmland. Det är ett exempel på hur effektivt hållbarhetsarbete ger oss förutsättningar att också vara ekonomiskt resurseffektiva, säger Curt Monfelt.