Region Värmland får närmare 25 miljoner ur kömiljarden

Region Värmland kommer att få ta del av den andra delen av de prestationsbaserade utbetalningarna till regionerna inom ramen för kömiljarden. Enligt preliminära siffror rör det sig om cirka 25 miljoner kronor.

– Våra medarbetare har gjort ett mycket fint arbete under oktober vilket innebär att vi får del av pengarna som ingår i den andra utbetalningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg.

Region Värmland kommer utifrån oktobers resultat för förbättring av väntetider till förstabesök samt till operation/behandling att få cirka 25 miljoner kronor. Sedan tidigare har regionen fått 8,8 miljoner ur den pott på 20 procent som inte är prestationsbunden utan fördelas jämnt mellan landets regioner och beräknas på antalet invånare.

– Det är mycket glädjande att vi får del pengarna, men framför allt känns det bra att väntetiderna har förbättrats, säger Eva Julin Dombrowe, andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.