Region Värmland överklagar beslut om höjning av sociala avgifter för personalparkeringar

Skatteverket anser att Region Värmland erbjuder sina anställda parkeringsplatser till ett för lågt pris, och att regionen därför ska betala högre arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver organisationen på 4,2 miljoner kronor.

– Vi delar inte Skatteverkets uppfattning och har därför i dag lämnat in en överklagan av deras beslut, säger Joséphine Slotte, regionjurist.

Sommaren 2018 meddelade Skatteverket att de anser att Region Värmland erbjuder parkeringsplatser till sina anställda i anslutning till arbetsplatserna till ett pris som understiger marknadsvärdet.

– Region Värmland håller inte med om bedömningen, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det finns avgiftsfria parkeringar i närheten av de parkeringsplatser som vi erbjuder våra anställda. Eftersom det finns möjligheter att parkera gratis på andra platser så går marknadsvärdet inte att beräkna på det sätt som Skatteverket har gjort, säger Anette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Region Värmland anser att utredningen av de faktiska förhållandena som Skatteverket har gjort i sitt beslut är för osäker för att ligga till grund för en höjning av de sociala avgifter som regionen ska betala, och att beräkningarna som gjorts utifrån utredningen därför är felaktiga. Dessutom finns synnerliga skäl som måste tas med i en beräkning av en eventuell höjning av arbetsgivaravgifterna, påpekar Joséphine Slotte:

– Skälet till att Region Värmland erbjudit en möjlighet för anställda att parkera till vissa priser är att skapa incitament för de anställda att inte parkera på de parkeringar som ligger närmast exempelvis vårdcentraler eller sjukhus och som är avsedda för besökare.

Region Värmland har valt att överklaga eftersom skattereglerna kring vad som gäller för regionens parkeringsplatser är oklara. Flera andra regioner har liknande system som Region Värmland.

– Skatteverket har inte prövat detta tidigare så vårt fall kan bli praxisbildande, säger Joséphine Slotte.