Trafikdirektör Jessika Lundgren får nytt uppdrag

Jessika Lundgren lämnar uppdraget som trafikdirektör i Region Värmland.
Hon blir från den 1 mars ny vd för HSB Värmland, där hon suttit i styrelsen i fyra år.

Jessika Lundgren har ett långt förflutet i fastighetsbranschen, dit hon nu återvänder. Hon har bland annat tidigare under tretton år arbetat med fastighetsutveckling inom Riksbyggen.

– Det har inte varit ett lätt beslut, uppdraget i Region Värmland har varit en otroligt spännande resa, men jag är också glad att få den här chansen att återvända till fastighetsbranschen, säger Jessika Lundgren.
– Det är en bransch jag känner väl och en verksamhet som står inför en moderniseringsresa och jag känner mig hedrad över att HSB tror att jag är rätt person att leda den resan. Det känns också bra att få möjlighet att jobba vidare i ett lokalt bolag i Värmland.

"Stolt över att ha fått vara med om att gifta ihop Karlstadsbuss och Värmlandstrafik"

Jessika Lundgren tillträdde uppdraget som vd i Värmlandstrafik efter Lars Bull i mars 2017 och blev 1 januari 2019 Region Värmlands första trafikdirektör när kollektivtrafiken blev en del av Region Värmland.

– Jag har fått leda en oerhört proffsig och kompetent organisation och vi har tillsammans egentligen bara påbörjat den historiska resan. Det är en ännu så länge ung organisation, men det finns stor potential.
– Jag är stolt över att ha fått vara med om att gifta ihop Karlstadsbuss och Värmlandstrafik och jag är övertygad om att det kommer många bra synergier ur det samarbetet framöver, säger Lundgren.

Jessika Lundgren har tre månaders uppsägningstid och kommer att arbeta kvar i Region Värmland till mitten av februari.
Nyrekryteringen av ersättare startar omgående och en tillfällig lösning i avvaktan på en ny trafikdirektör ska inom kort presenteras.