Succé när yngre lär äldre om det digitala

När Eda kommun anordnade inspirationsträff anmälde sig drygt 160 seniorer.

Succé när yngre lär äldre om det digitala

Det digitala utanförskapet bland äldre ökar. För att vända trenden har alla som är 65 år eller äldre, i alla värmländska kommuner, bjudits in till digitala inspirationsträffar. Intresset har varit större än förväntat. Dessutom har broar byggts över generationerna.

För ungefär ett år sedan presenterade Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland projektet Tillgänglig digitalt, som ett led i att öka den digitala delaktigheten bland äldre. Man hoppades då att minst hälften av kommunerna skulle ingå i satsningen.

– Projektet har verkligen varit en succé! Alla värmländska kommuner har anordnat informationsträffar där högstadieelever delar med sig av sina digitala kunskaper. Det har varit ett fantastiskt utbyte över generationsgränserna som värmer i hjärtat, säger Stina Höök, regionråd (M) och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Utökar med fler dagar – 300 i kö

Alla som är 65 år eller äldre i länet har fått en inbjudan i brevlådan. Totalt har 4 000 seniorer anmält sig, vilket är dubbelt så många som den initiala målsättningen. I Karlstad var intresset så stort att 300 personer inte fick plats. Därför medfinansierar Region Värmland och länsstyrelsen ytterligare fyra inspirationsträffar i början av 2020.

– En grundläggande nivå av digital kompetens är en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället. Därför är detta otroligt viktigt för oss och det är glädjande att satsningen fallit så väl ut, säger Åsa Johansson, regionråd (S) och vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

I dagarna, den 2, 3 och 4 december, arrangerar Hagfors kommun tre inspirationsträffar och därmed har projektet rullats ut i alla kommuner. Högstadieelever från Kyrkhedens skola och Älvstrandens bildningscentrum står för expertisen, med lite hjälp av anställda från kommunen.

Vad händer sedan?

– Många kommuner är intresserade av att göra egna satsningar. Några har funderat på om det går att omvandla konceptet till feriejobb, där unga kan dela sin digitala kompetens på exempelvis äldreboenden. Region Värmland och länsstyrelsen kommer också driva fortsatta insatser i samarbete med studieförbund och bibliotek runt om i länet, säger Mats Löfberg, projektledare på Region Värmland.