Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På tisdagens sammanträde i kultur- och bildningsnämnden beslutades bland annat om stöd till kulturverksamheter och granskning av folkhögskolorna.

Fleråriga verksamhetsstöd till kulturverksamheter

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland fleråriga verksamhetsstöd till kulturföreningar och kulturverksamheter som bedöms ha regional betydelse och förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att för år 2020 ge detta stöd till Figurteaterkompaniet (150 000 kronor), Totalteatern (250 000 kronor), Säffleoperan (150 000 kronor) och Riksteatern Värmland (950 000 kronor).

Granskning av folkhögskolorna

Under 2019 granskade Region Värmlands revisioner regionens folkhögskolor och lämnades sedan några rekommendationer. De rekommenderar att nämnden ska säkerställa att folkhögskolornas budgetar fastställs av nämnden i enlighet med reglemente och att det utarbetas former för kontinuerlig uppföljning och återrapportering av verksamhetens resultat till nämnden.

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att svara: "En översyn av nämndernas reglementen pågår och ska fastställas i början av 2020. Där kommer ett förtydligande göras kring fastställandet av folkhögskolornas budgetar." Nämnden svarar också att de redan nu har månadsuppföljningar vid varje nämndmöte, men att mätplan och internkontrollplan kan utvecklas.