Tre nya fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Värmland

Ytterligare tre fall av coronavirusinfektion (covid-19) har konstaterats i Värmland. Det innebär att totalt 27 fall har konstaterats i länet hittills.

Ytterligare tre personer har testats positivt för coronavirusinfektion (covid-19) i Värmland.

– Ett av fallen har vi identifierat i den pågående smittspårningen. Två är nya fall där personerna har varit på resa i norra Italien. Vi har med anledning av detta inlett ny smittspårning, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

I dagsläget har totalt 27 fall av coronavirusinfektion (covid-19) konstaterats i Värmland och närmare 300 personer testats.

– Vi testade ett förhållandevis stort antal personer under gårdagen och även om tre tester visade sig ge positivt utslag är det också viktigt att komma ihåg att de flesta svaren visade negativt, säger Ingemar Hallén.

Region Värmland tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård om isolering sker på sjukhus eller i hemmet.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få goda egenvårdsråd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).