Två fall av nya coronaviruset i Värmland

Två personer i Värmland har testats positivt för det nya coronaviruset. Båda mår efter omständigheterna väl och tas om hand på Centralsjukhuset i Karlstad.

Personerna som är i 50-årsåldern tillhör samma familj och insjuknade efter att de kommit hem från en resa i norra Italien. Efter att ha tagit kontakt med 1177 på telefon hänvisades de till infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad för provtagning.

– Vi har i dag fått provsvar som visar att båda har testats positivt. Personerna har lindriga symtom och är kvar på infektionskliniken för observation. De mår efter omständigheterna väl, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Smittspårning har inletts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att man spårar de kontakter som personerna har haft under de 14 dagar som eventuella symtom skulle uppstå.

– Vi har väntat oss att vi förr eller senare skulle få bekräftade fall i Värmland. Nu arbetar vi på enligt våra rutiner för att begränsa eventuell smittspridning. Vår beredskap för att hantera detta är god, säger Ingemar Hallén.

Med anledning av de två första fallen i Värmland håller Region Värmland pressträff klockan 14.00 i dag.

Pressträff

Tid: Klockan 14.00 onsdag den 4 mars
Plats: Regionens hus, lokal Vega
Medverkande:
Ingemar Hallén, smittskyddsläkare
Maria Svensson, verksamhetschef, infektionskliniken
Staffan Tevell, medicinskt ledningsansvarig överläkare, infektionskliniken