Två nya fall av coronavirusinfektion (covid-19)

Två nya fall av coronavirusinfektion (covid-19) har identifierats i Värmland.
Antalet konstaterade fall är nu 24 stycken.

Precis som vid tidigare fall rör det två nya personer där smittan har ursprung utomlands.

– De har hittats via smittspårning och har koppling till norra Italien på så vis att de har varit i kontakt med personer som smittats utomlands, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

De två smittade personerna mår efter omständigheterna väl. En sedan tidigare smittad person vårdas på intensivvårdsavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad.
Region Värmland tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård om isolering sker på sjukhus eller i hemmet.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få goda egenvårdsråd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).