Ytterligare åtta fall av nya coronaviruset i Värmland

I dag har ytterligare åtta fall av det nya coronaviruset konstaterats i Värmland.
– De flesta har hittats genom smittspårning. Det är väntat och visar att våra rutiner och arbetet med spårning fungerar, säger Ingemar Hallén.

För stunden har totalt 13 fall av det nya coronaviruset, eller coronavirusinfektion (covid-19), konstaterats i Värmland.

– Av dessa 13 har 11 koppling till bussresan till norra Italien. Vi har varit beredda på att vi skulle få fler fall. Det visar att smittspårningen och våra rutiner fungerar, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Övriga fall rör mindre sällskap som varit på resa utomlands.

– Det är fortfarande så att samtliga smittats utomlands eller varit i kontakt med personer som smittats utomlands.

Region Värmland tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård om isolering sker på sjukhus eller i hemmet.

– Ännu så länge har ingen värmländsk patient behövt läggas in för vård på sjukhus, men några har behövt träffa läkare för observation. Hittills är det ingen som är allvarligt sjuk, säger Ingemar Hallén.

När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom.

– Vi märker fortsatt av en oro bland annat med koppling till den smittspårning som sker. Det har lett till fler samtal till 1177. Om man omfattas av en smittspårning så kommer vi att ta kontakt, säger Ingemar Hallén.

Nästa uppdatering kring eventuella nya fall
Uppdatering kring eventuella nya fall kommer vid behov att ske på måndag den 9 mars.

Vid frågor om coronavirus

Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få goda egenvårdsråd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).