Ytterligare ett fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Värmland

Det pågående arbetet med smittspårning har lett till att ytterligare ett fall av coronavirusinfektion (covid-19) har kunnat konstateras i Värmland. Det innebär att totalt 22 fall har konstaterats hittills.

Ytterligare en person konstaterades på tisdagen positiv för coronavirusinfektion (covid-19) i Värmland.

– Vårt arbete med smittspårning fortsätter att ge resultat. Även detta fall har koppling till tidigare fall och den bussresa till norra Italien där de första fallen konstaterades, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Detta innebär att det fortsatt är så att samtliga konstaterade fall i Värmland har smittats utomlands eller varit i kontakt med personer som smittats utomlands.

Hittills har cirka 200 prover tagits och 22 fall konstaterats i Värmland. Ingen patient är allvarligt sjuk.

– Var och en kan bidra till att förhindra att smittan sprids genom att vara noggrann med sin handhygien samt hosta och nysa i armvecket. Det är också viktigt att stanna hemma från jobbet när man är sjuk oavsett orsak. När det gäller coronaviruset ska man vid luftvägssymtom efter vistelse i riskområde, eller efter närkontakt med konstaterat fall, ringa 1177 för rådgivning, säger Ingemar Hallén.

Region Värmland tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård om isolering sker på sjukhus eller i hemmet.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få goda egenvårdsråd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).