Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att göra avsteg från reglerna för att studieförbunden inte ska drabbas så hårt av coronapandemin.

Avsteg från regler för studieförbundens skull

Coronapandemin har gjort det svårt för studieförbundet att genomföra sina kurser och arrangemang som vanligt sätt, även om de i stor utsträckning har ställt sin verksamhet. Det betyder att om man på vanligt sätt utgår från 2020 års resultat för att beräkna bidragen för 2021 kommer studieförbunden få betydligt lägre bidrag. Samma sak gäller ungdomsorganisationerna. Därför beslutade kultur- och bildningsnämnden på tisdagen att när man räknar ut bidraget för 2021 ska man utgå från 2019 års underlag. 

 

Nya riktlinjer för verksamhetsbidrag till studieförbund 

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på sitt möte att anta nya riktlinjer för verksamhetsbidragen till studieförbund. Syftet har varit att skapa ett regelverk och en fördelningsmodell som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och statens syfte med folkbildningenDen nya modellen utgår från volymer av studietimmar och unika deltagare och kommer att innebära viss förändring av bidragstilldelningen till respektive studieförbund. Därför kommer övergångsregler gälla under 2021 då fördelningen till 50 procent sker efter de nya reglerna och till 50 efter de gamla reglerna. 

 

Skrivelse om mobilitetsstöd 

De tre storstadsregionerna har tagit fram en egen modell för ersättning för folkhögskoleelever. Det är något som kultur- och bildningsnämnden i egenskap styrelse för folkhögskolorna kommer att få stora konsekvenser för enskilda folkhögskolor, för andra regioner och för elevers fria rörlighet. Därför beslutade nämnden på onsdagens sammanträde att anta en skrivelse till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med krav på det genomförs en opartisk utredning och att det tas fram en ny nationell modell. 

 

Kontakt 

Elisabeth Kihlström 
Regionråd, KD 
Ordförande kultur- och bildningsnämnden 
Region Värmland 
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se 
+46 70-550 56 65