Byggstart för parkeringshus vid Centralsjukhuset

Under första veckan i augusti börjar arbetet med att bereda marken för det nya parkeringshuset som ska byggas vid Centralsjukhuset.

Frida Wigenstam, projektledare vid Regionfastigheter, berättar:

– Under vardagarna är det hårt tryck på sjukhusets besöksparkeringar som oftast är fullbelagda. Genom åren har många besökare efterlyst fler p-platser. På sjukhusområdet finns dock ingen mark som är lämplig och i framtiden kommer vi att behöva ytor för ny- och ombyggnadsprojekt. Nu utökar vi istället antalet p-platser genom att bygga på höjden.

Parkeringshuset uppförs utanför huvudentrén, på en yta alldeles intill hus 4 där det redan finns 75 platser. När huset tas i drift, vilket beräknas ske i slutet av mars 2021, så har det tillkommit ytterligare 220 nya platser.

– Vi vill flagga för att det under byggperioden kan komma att uppstå en del störningar, bland annat i form av buller och damm. Det ska bland annat genomföras en del sprängningar men vi ska gå fram så försiktigt som möjligt för att minimera störningar. Och senare, när de stora betongelementen ska levereras, blir det en hel del tung trafik i området, berättar Frida.

Länk till en illustration av det nya parkeringshuset