En öppen gräns. Region Värmland uttrycker tacksamhet till värmlänningarna och hälso- och sjukvården

Den norska regeringen har idag beslutat att öppna gränsen mot Värmland. Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) är glad och tacksam.
– Norge är viktigt för Värmland. Tack vare att vi lyckats leva upp till de kriterier som Norge satt upp för covid-19, kan vi nu återuppta våra kontakter. Det är oerhört värdefullt.

Jag vill framför allt tacka värmlänningarna och hälso- och sjukvården som bidragit till att Värmland är den första gränsregionen som får öppna gränsen mot Norge. Värmland förstod tidigt allvaret med Covid-19 och startade smittspårning direkt som det stod klart att viruset nått Sverige.  Vi har lyckats hålla smittan på en förhållandevis låg nivå. Nu måste vi hålla i och hålla ut så att vi klarar hösten med en fortsatt öppen gräns.

Norge är betydelsefullt på många sätt

Norge är viktigt. Grannlandet är, parallellt med Tyskland, Värmlands och Sveriges största handelspartner både vad gäller export och import. Den norska marknaden är betydelsefull för hela vårt värmländska näringsliv, inte minst besöksnäringen som ett normalt år har cirka 400 000 gästnätter och cirka 3 miljoner dagsresenärer i gränskommunerna och Karlstad och med en gränshandel som omsätter cirka 5 miljarder norska kronor och sysselsätter cirka 2000 personer. Den norska arbetsmarknaden är också viktig för värmlänningen och Värmland eftersom knappt 5 procent av Värmlands sysselsatta jobbar i Norge.

Värmland är förberett

Det har hela tiden funnits en förberedelse, hos regionen och gränskommunerna, för att lyckas hålla i den låga smittspridningen när gränsen öppnar. Bland annat erbjuder Smittskydd Värmland vägledning och restriktioner på allmänna platser i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ansvar för att begränsa risk för trängsel. Tillsyn och kontroller av restauranger, caféer och campingplatser kommer att fortsätta och det finns ett ökat informationsflöde, bland annat via digitala kanaler.

Dialog med regeringen

Mycket har gjorts för att gränsen skulle öppnas.  Region Värmland har haft en aktiv och löpande dialog med framför allt berörda gränskommuner, länsstyrelsen, utrikesdepartementet. Kunskapsunderlag och nulägesbilder har presenterats. Dessutom har det varit ett antal möten med utrikeshandelsministern och hennes stab där det formats förslag på alternativa strategier i förhandlingen med Norge, t ex förslaget att öppna mot de gränskommuner (istället för hela regioner) som mötte Norges kriterier.

Fredrik Larsson säger att Värmland alltid har värdesatt relationerna med Norge.
 Begränsningar som Covid-19 har inneburit har förstärkt betydelsen av en öppen gräns. Vi kommer nu att jobba hårt för att återuppbygga de viktiga och starka relationerna som vi har med Norge. Det är viktig för Värmland, Sverige och Norge.