Region Värmland och gränskommunerna föreslår: Öppna gränsen mellan Norge och Sverige

Region Värmland och kommunerna i Arvika, Eda, Torsby och Årjäng föreslår regeringen att se över möjligheterna för gränsregionala undantag, för ett stegvist öppnande av gränsen mellan Norge och Sverige, i svenska och värmländska gränskommuner.

Med anledning av att den norska regeringen den 25 juni meddelade att de står fast vid att hålla gränsen mot Sverige stängd föreslår Region Värmland och gränskommunerna i Värmland ett gränsregionalt undantag för att möjliggöra att gränsen till gränskommuner öppnas upp.

I dagsläget uppfyller ingen av de svenska gränsregionerna de norska kriterierna för reseråd och karantänplikt vid in- och utresande, och eftersom Sverige nu kraftigt utökar provtagningen för covid-19 kommer regionerna sannolikt inte heller att kunna möta kriterierna de kommande månaderna. Därmed riskerar gränsen till Norge att förbli stängd.

Över tid finns en risk för att stora ekonomiska värden går till spillo om gränsen snart inte öppnas. Företag riskerar att försättas i konkurs och människor förlora sin sysselsättning. Men stängningen kan också komma att få andra sociala och arbetsmarknadsrelaterade effekter.

– Vi uppskattar det arbete som redan pågår och vår förhoppning är att den svenska regeringen i sin dialog med den norska regeringen ber Norge att värdera möjligheten att göra gränsregionala undantag från sin smittskyddsmodell och i lämpliga steg öppnar upp gränsen till de svenska och värmländska gränskommunerna, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet