Region Värmland övergår till stabsläge

Region Värmland har varit i förstärkningsläge sedan mitten av mars men övergår nu till stabsläge.
– Vi anpassar beredskapsläget, men effekterna av pandemin kommer fortsatt att vara en central del av vårt uppdrag, säger Lena Gjevert.

Efter närmare fyra månader i förstärkningsläge övergår Region Värmland till stabsläge.

– Rent praktiskt innebär det inga förändringar i nuläget. Det är något lugnare för stunden vad gäller covid-19, men att allt fler söker vård som vanligt innebär att trycket på den ordinarie hälso- och sjukvården ökar, säger Lena Gjevert, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vad gäller pandemin följer vi utvecklingen noga och har beredskap i händelse av att läget skulle ändra sig.

Hittills har 13 534 prover tagits och 1 001 fall av covid-19 bekräftats i Värmland. 71 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

– Under de senaste veckorna har det sakta men säkert gått åt rätt håll med färre patienter på sjukhus. Vi hoppas att det fortsätter så, men det bygger på att vi alla tar vårt ansvar, håller social distans och sköter vår handhygien. Det är bara tillsammans vi kan ta Värmland ur coronautbrottet, säger Lena Gjevert.