Alla behöver vardagsmotion

Det är inget nytt att det är bra att röra på sig. Men hur mycket vardagsmotionen betyder är kanske inte känt för alla. Region Värmland och flera andra organisationer satsar nu på en kampanj för att människor ska ta 100 trappsteg eller armtag per dag.

Måttlig till intensiv fysisk aktivitet minskar risken för de flesta folkhälsosjukdomar, som till exempel hjärtkärl-sjukdom, diabetes och cancer. Men forskning visar att även vardagsmotion är mycket viktigt för hälsan.

– Alla kan vinna på att röra sig mer i vardagen men de som har mest att vinna är de som annars rör sig väldigt lite. Vardagsmotion är, precis som träning, bra för både den fysiska och psykiska hälsan, säger Jannette Grahn Vera som är folkhälsostrateg i Region Värmland.

Vardagsmotion kan vara att ta en promenad eller cykeltur. Det kan också vara att stiga av bussen några hållplatser tidigare, att städa, klippa gräs, plocka bär eller leka med barn. Man kan göra det man tycker är roligt och måste inte byta om för att göra det. Det behöver inte kosta något. Ett par bra skor kan vara bra och om man cyklar behöver man naturligtvis en hjälm.

100 trappsteg eller armtag

Nästa vecka börjar en kampanj för att inspirera människor i Värmland till mer vardagsmotion genom att ta 100 trappsteg per dag eller, om man är rullstolsburen, 100 armtag per dag.

– 40 procent av värmlänningarna rör inte på sig de rekommenderade 150 minuterna per vecka. 100 trappsteg eller armtag kan passa för det flesta. Man tar dem var man vill, när man vill och i sin egen takt.

Kampanjen är ett samarbete mellan Region Värmland, länets kommuner och flera föreningar. Flera organisationer i Värmland kommer under tiden 7 september–4 oktober att på olika sätt uppmärksamma vardagsmotionens betydelse och ge tips på hur människor kan förbättra hälsa, styrka, kondition och balans.

Arbetar tillsammans

Man använder ett koncept som tagits fram av organisationen Suicide Zero tillsammans med projektet 08fri.Masters.

– Vi anpassar det till Värmland för att peppa invånarna här att röra på sig mer. Det är roligt att arbeta med detta tillsammans med kommuner och föreningar. Medlemmar i flera föreningar är med i filmer och bilder där de går i trappor eller rullar i backar. Att vi är många som satsar på detta ökar chanserna att vi når ut till dem som behöver inspiration för att ta tag i sin vardagsmotion och få ett längre och friskare liv.

Kampanjen

Kampanjen pågår under tiden 7 september–4 oktober. De tre första veckorna är temat 100 trappsteg. Den fjärde veckan övergår man till den årliga nationella fallpreventionskampanjen Balansera mera. Den kampanjen har fokus på mat, motion och mediciner som alla är viktiga delar för att förebygga fallolyckor.

Mer information finns på www.regionvarmland.se/kampanjhost2020