Klartecken för ombyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad

Regionfullmäktige fattade på onsdagen beslut om att Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas om. Upp till sju miljarder kronor anslås för projektet.
– Det är inte bara ett byggprojekt utan också en del i byggandet av framtidens vård, säger Fredrik Larsson.

Projektet blir det största Region Värmlands historia och regionfullmäktige anslår upp till sju miljarder kronor (i 2020 års penningvärde) för åren 2020 till 2036. Utöver detta tillkommer driftmedel för åtgärder som belastar resultatet under åren då projektet pågår. Beslut om dessa sker inom ramen för regionens ordinarie budgetprocess.

– Det är ett stort och viktigt beslut. Det känns bra att vi har kommit i mål och att vi har fattat beslutet i enighet. Det finns ett tydligt behov av nya lokaler på Centralsjukhuset i Karlstad och detta är en investering som kommer att vara till nytta för invånarna i många år framöver. Det är inte bara ett byggprojekt utan också en del i byggandet av framtidens vård, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Regionfullmäktige biföll också två tilläggsyrkanden om att bygga hållbart samt om att fullmäktige ska få löpande information om projektet.

– Det är viktigt att vi hushåller med våra resurser och att projektet genomförs med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv när det gäller byggmaterial, energiförsörjning samt inre och yttre miljöer.

Behov av omfattande renovering

Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) består av byggnader från olika tidsepoker från 1905 till 2016. Delar av sjukhuset har renoverats eller utökats med nya byggnader under de senaste två decennierna, men en stor del av lokalerna är gamla. De äldre byggnaderna är anpassade i enlighet med de krav och behov som var aktuella när de byggdes. Behovet av omfattande renovering av sjukhuset är därför stort och flera av byggnaderna behöver rivas då varken stomme eller tekniska system längre går att renovera.

I dagsläget är en väsentlig del av sjukhuset inte anpassat för en modern hälso- och sjukvård. Ett av flera exempel är akutmottagningen på CSK som är byggd för att kunna ta emot 35 000 patienter årligen. Under fjolåret (2019) gjordes över 70 000 besök på akuten.

Förslaget på hur CSK ska byggas om omfattar tre nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus, teknikbyggnader, ombyggnation av befintliga fastigheter, ett antal rivningar och under genomförandet även två temporära evakueringslokaler.

– Värmland behöver ett länssjukhus som är anpassat för framtiden, där medarbetarna har en god arbetsmiljö och förutsättningar att kunna ge invånarna bästa möjliga hälso- och sjukvård, säger Fredrik Larsson.