Läs om läkemedel i journalen via nätet

Journalen via nätet är en av 1177 vårdguidens e-tjänster där den som är 16 år eller äldre kan logga in och läsa information från sin journal. Från 15 september kan värmlänningarna också ta del av information om sina aktuella läkemedel i journalen.

Varje gång en person söker eller får vård förs en journal. I den finns till exempel anteckningar om vården, diagnoser och provsvar. Hur mycket information som visas upp i journalen via nätet beror på var i landet och hos vilken vårdgivare vården getts. Den som sökt vård i Värmland kan efter den 15 september ta del av information om sina aktuella läkemedel i journalen. Det är bara läkemedel utskrivna efter den 15 september som visas som aktuella läkemedel i journalen via nätet.

– Att kunna se alla aktuella läkemedel är viktigt både för den som tar många läkemedel och för vårdpersonal som träffar personen vid vårdbesök, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård.

I läkemedelslistan i journalen kan patienten se alla pågående läkemedelsordinationer från de vårdgivare som är anslutna. Där finns också information om respektive läkemedel i journalen.

– I läkemedelslistan i journalen kan personen bland annat se vem som skrivit ut ett läkemedel och när vårdpersonal senast gjorde en förändring. Där står också om behandlingsändamål, alltså i vilket syfte läkemedlet getts, och vilken dos som ska tas. Här finns också en länk till läkemedlets sida i FASS för den som läsa mer om det, säger Madelene Johanzon.

Via 1177.se kan invånare också nå läkemedelskollen. I läkemedelskollen finns information om recept, uthämtade läkemedel, uttag kvar och högkostnadsskydd. Tillsammans ger läkemedel i journalen och läkemedelskollen patienten stora möjligheter att få ökad kontroll över sin läkemedelsanvändning.