Nytt sätt att beställa covid-19-provtagning för barn

Det har varit ett hårt tryck på länets vårdcentraler sedan regionen öppnade upp för att PCR-testa barn under 16 år med symtom på covid-19-infektion. Nu öppnas möjligheten att beställa test via e-tjänsterna på 1177.se.

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens riktlinje att provta barn mellan 6–15 år med symtom för covid-19, även om de inte är i behov av medicinsk bedömning. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas ordinarie vårdcentral dagtid, och 1177 på kvällar samt helger.

Start i Karlstad

Nu finns möjlighet att beställa test via e-tjänsterna på 1177.se. Från och med 10 september kan barn i Karlstadsområdet beställa tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på 1177.se. Vårdnadshavare för barn upp till 13 år kan också beställa tid genom att logga in och använda ombudstjänsten. En e-legitimation, BankID eller Freja eID Plus, krävs för att kunna använda e-tjänsterna på 1177.se. Så kallat Mobilt SäkerhetsID fungerar inte. Under vecka 38 så öppnas samma möjlighet etappvis för resten av regionens vårdcentraler i länet. Den som är listad hos en privat driven vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ombeds kontakta sin vårdcentral istället.

Begränsat antal tider

Testet beställs bland e-tjänsterna på den vårdcentral där personen är listad. E-tjänsten heter Provtagning covid-19 barn. Det finns en begränsad mängd bokningsbara tider varje dag.
– Antalet tillgängliga tider styrs av vår provtagningskapacitet. Om tiderna tar slut går det inte heller att boka via telefon till vårdcentralen eller 1177 utan vi måste istället be om att man väntar till nästa dag, säger Madelene Johanzon, områdeschef öppenvården.

Var provet ska tas framgår i samband med att provet beställs. Information om vad provresultaten innebär lämnas i samband med provsvaret.

– Jag är glad att vi nu kan öppna en väg till att beställa tid för covid-19-provtagning för barn. Det är viktigt att påpeka att det är enbart är en tid för provtagning som beställs. Om barnet behöver en medicinsk bedömning ska istället vård sökas på vanligt sätt. I väntan på provsvaret ska man agera som om barnet vore smittsamt och hålla det isolerat, säger Madelene Johanzon.

– Jag skulle också vilja be om tålamod då vårdcentralerna har fått många nya arbetsuppgifter som gör att vi måste prioritera mellan dessa och de vi haft tidigare. Det innebär att vi inte kan erbjuda en del tjänster som till exempel viss intygsskrivning just nu, avslutar Madelene Johanzon.