Ökat hållbarhetsansvar med nya livsmedel

Mer närproducerade, ekologiska, svenska och etiska livsmedel.
Det är resultatet av Region Värmlands nya livsmedelsupphandlingar – med ett sammanlagt värde på en kvarts miljard kronor – där stort fokus legat på hållbarhetsansvar.

En grundläggande aspekt för all verksamhet inom Region Värmland är Agenda 2030 och de globala målen. Som en del i att vara en hållbar organisation är en angelägen fråga den om att öka andelen närproducerade, ekologiska, svenska och etiska livsmedel i kosthanteringen.

Vilket gjorts med gott resultat i fyra nyligen avslutade upphandlingar:

  • Jämfört med tidigare avtal har andelen ekologiska, MSC-märkta och etiska livsmedel utökats med nästan en tredjedel.
  • Genom att arbeta med färre leverantörer har antalet lastbilstransporter minskat med ungefär lika mycket.
  • Avtal har skrivits med en grossist som kommer leverera lokalproducerat kött, vilt, chark, ägg, potatis, rotfrukter och skafferivaror.
  • För att minska svinn kommer fler produkter med kort datum att köpas in.

Upphandlingarnas sammanlagda värde ligger på cirka 250 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med start den 1 november 2020. Under avtalstiden kommer regionens köksmedarbetare ha möjlighet att besöka och ta del av kunskap och erfarenheter hos de lokala producenterna.

– Som en stor samhällsaktör har Region Värmland ett ansvar för att bidra och uppmuntra till en hållbarhetskultur i hela samhället. Produktion och inköp av livsmedel är ett område där tydlig kravställning på ekologiska, närproducerade, svenska och etiska livsmedel hjälper oss att göra skillnad, Ola Persson, regionråd.

Provsmakningar och blindtester har gett resultat

Bakom avtalen ligger ett omfattande arbete där kostverksamhet och upphandlingsenheten samarbetat tätt, bland annat har provsmakningar och blindtester av olika livsmedel genomförts.

– Den här upphandlingen är ett exempel på hur olika slags verksamheter bidrar till och samarbetar för ett gemensamt mål som stärker hela vår organisation, säger Annika Lindgren, chef för Regionservice.