Region Värmland ansöker om 235 miljoner kronor i statsbidrag för kostnader i samband med covid-19

För att täcka upp för de extra kostnader som regionerna haft i samband med hanteringen av covid-19 har regeringen avsatt fem miljarder kronor. Stödet finns att ansöka om i form av statsbidrag och fördelningen baseras på regionernas faktiska kostnader under perioden 1 februari 2020 till och med 31 juli 2020.

Enligt Region Värmlands beräkningar har hanteringen av covid-19 fram till och med den 31 juli kostat 235 miljoner kronor, av vilka hälso- och sjukvården stått för närmare 220 miljoner kronor.

– Vi räknar med att den totala kostnaden för hanteringen av covid-19 när året är slut kommer att uppgå till 390 miljoner kronor, säger Pia Vinborg, ekonomidirektör.

Regionerna kan ansöka om statsbidraget i två omgångar – nu och den 30 november. Även i höst gäller det retroaktiv ersättning för perioden från den 1 februari 2020, fast fram till den 31 oktober.

Regionerna kan däremot inte ansöka om statsbidrag för minskade intäkter. För Region Värmlands del handlar det om omkring 63 miljoner kronor varav Folktandvården har minskat sina intäkter med omkring 32 miljoner kronor och kollektivtrafiken med omkring 31 miljoner kronor.

– Ekonomiskt har pandemin påverkat vår ekonomi och det kommer bli fortsatt kännbart. Statsbidraget är välkommet, men det täcker inte alla kostnader vi haft för covid-19. Men nu är det viktigt att regeringen verkligen står för sitt löfte att kompensera oss regioner, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

– De totala kostnaderna för hälso- och sjukvården bygger på en prognos för hela året. Coronapandemin är inte över, det är en del av en ny vardag som vi kommer få leva med under en längre tid. På samma sätt behöver hälso- och sjukvården ta höjd för och anpassa sig för att kunna hantera covid-19 mer långsiktigt, säger Marianne Utterdahl, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.