Billigare buss i Nordvärmland

Det blir billigare att åka buss i norra Värmland.
Kollektivtrafiknämnden beslutade slå samman Torsby kommuns två enkelbiljettzoner till en för att möta ett vikande kundunderlag och stimulera resandet.

Beslutet innebär ett lägre pris för resor mellan norra och södra delen av Torsby kommun samt för resor mellan norra Torsby och Malung, Sunne, Hagfors, Munkfors, Molkom samt Filipstad.

I övriga länet höjs biljettpriserna med i snitt tre procent.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik fortsätter under 2021 harmoniseringen av sina priser ut mot kund och tar ytterligare steg i denna riktning. Periodkortspriserna för tätortstrafiken i Karlstadsbuss, Hammarö, Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby anpassades till varandra till viss del inför 2020 och under 2021 blir denna anpassning fullständig och likadana periodkortspriser föreligger därefter i denna trafik.

I tätort höjs enkelbiljettpriserna med cirka fem procent. I tätortstrafik är alla enkelbiljettpriser utom mobilbiljetterna nu fullt ut harmoniserade. 
Sammanfattningsvis innebär beslutet en prishöjning med i snitt cirka tre procent.

Karlstads kommuns färdtjänstpriser höjs med cirka 2,5 procent. I övriga kommuner i länet är färdtjänstpriserna oförändrade för att närma sig Karlstad kommuns prisnivå.

De nya priserna och produkterna börjar gälla från tidtabellsskiftet den 13 december 2020. 

Ett medborgarförslag att pensionärer ska få resa för 100 kronor per månad i Karlstads tätortstrafik har utretts under året och lades in i årets pris- och produktprocess. Förslaget avslogs av nämnden med hänvisning till att det går emot målet att harmonisera de båda prissystem som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss förde med sig in i Region Värmland.