Miljoner till den värmländska kulturen

Regionstyrelsen beslutade i går om ett särskilt stöd till kulturverksamheterna i Värmland på totalt upp till 13 miljoner kronor. Det är ett nytt stöd för att möta de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Syftet är att bidra till att täcka de underskott i kulturverksamheter som riskerar att uppstå till följd av pandemin. Det är kultur- och bildningsnämnden som kommer att fatta beslut om fördelningen av pengarna med rapporten Coronapandemins effekter inom kulturlivet som grund (se relaterade dokument nedan).

Det finns stora behov inom kulturlivet i spåren av pandemin. Vi tar vårt ansvar för att bidra till att behålla ett rikt kulturliv i Värmland. Följdverkningarna av pandemin inom kultursektorn har ett tydligt folkhälsoperspektiv, säger Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Bidraget kan främst sökas av ideella föreningar och organisationer inom kulturområdet. Läs mer här, ansökan ska vara gjorde senast måndagen den 9 november. 

Förutom dessa stöd förmedlar regionen 5,9 miljoner kronor i statsbidrag till bland annat Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater.