Region Värmland går upp i stabsläge

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge.
– Smittspridningen ökar i Värmland samtidigt som vi har ett ansträngt läge på våra sjukhus. Vi måste vara beredda om detta fortsätter i fel riktning, säger Lena Gjevert.

Under de senaste veckorna har smittspridningen i Värmland ökat markant vilket också lett till att fler patienter är i behov av vård på sjukhus i dagsläget.

– Med anledning av den rådande situationen har vi beslutat att gå upp i stabsläge. Vårdplatsläget är ansträngt på våra tre sjukhus vilket dels beror på ett ökat antal covid-patienter, men också på att vi för närvarande har många inneliggande patienter rent generellt, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nu pågår arbetet för att ställa om hälso- och sjukvården så att kapacitet finns för att kunna ta hand om ett ökat inflöde av covid-patienter.

– Vi har också tvingats ställa in ett fåtal planerade operationer och om situationen förvärras kommer vi att behöva ställa in fler. Det vore mycket olyckligt, men det är något vi måste ta höjd för, säger Lena Gjevert.

Som också skickar en uppmaning till värmlänningarna.

– Alla måste ta sitt ansvar och följa de allmänna råden! Vad var och en gör har betydelse för hur smittspridningen fortsätter att utvecklas. Det finns inget alternativ och handlar faktiskt bara om att bestämma sig.