Fler möjligheter via Friskvården i Värmland

Digitalt stöd via Friskvården i Värmland för de som vill förändra sina mat- och motionsvanor. Det kan bli verklighet med ett nytt avtal mellan Friskvården Värmland och Region Värmland.

– Vi är mycket glada över de möjligheter som det nya avtalet ger. Det ger mer flexibilitet och aktiviteter kan utvecklas efter behov, säger Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Friskvården i Värmland är en ideell förening som sedan flera år stödjer värmlänningar med förändringar av levnadsvanorna mat, och motion. Det kan handla om till exempel hälsosamtal, konditionstest och motion i grupp. För det får de bidrag av Region Värmland och länets kommuner.

Gemensam planering

Idag, onsdag, har ett nytt avtal skrivits under av representanter för Region Värmland och Friskvården Värmland. Enligt det nya avtalet ska en samverkansgrupp med representanter för båda organisationerna se över uppdraget inför varje år och ange inriktningen. En utvecklingsgrupp planerar sedan för de aktiviteter som ska genomföras.

Friskvården i Värmland ska fortfarande främja den vuxna befolkningens hälsa genom att stödja motivationen till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor och ta emot ordination av fysisk aktivitet (FaR). Möjligheten till utveckling är stor.

– Sedan tidigare samverkar Friskvården i Värmland med länets kommuner i deras folkhälsoarbete. Jag hoppas att samverkan mellan Friskvården i Värmland och flera organisationer inom folkhälsoområdet ska öka. Det finns också intresse av att utveckla verksamheten genom att erbjuda stöd online, andra digitala lösningar och arbeta inom områden som tobaksavvänjning och stresshantering.

För mer information, kontakta

Elisabeth Kihlström
Ordförande i kultur- och bildningsnämnden
070-550 56 65

Kenth Carlsson
Ordförande Friskvården i Värmland
070-382 35 33