Klart med etablering av Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn

Ett nytt regemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Målet är att ha nått full kapacitet 2030. Det är en del av innehållet i tisdagens riksdagsbeslut om svenska försvarets inriktning och utveckling 2021-2025.

– Äntligen kom beslutet vi har väntat på, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn. Det här är fantastiska nyheter!

Skjutfältet i Villingsberg i Karlskoga blir ett viktigt övningsområde för artilleriutbildningen.

– Det är ett oerhört välkommet beslut som betyder mycket för tillväxten i hela vår region, kommenterar Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Det är positivt för såväl vår försvarsindustri som för arbetsmarknaden i stort.

Kommunledningarna i Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad samt Region Örebro län och Region Värmland samverkar för att bidra till ett starkt svenskt totalförsvar. Den gemensamma kraftsamlingen går nu in i ett nytt skede, samtidigt som den fortsätter att utgå från befintliga styrkor med fokus på både militär och civil försvarsförmåga.

– Det här är en viktig satsning för Sverige och ett positivt steg i rätt riktning för utvecklingen av stråket Karlstad-Örebro, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad. Vi vill medverka och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för etableringen.

Redan denna vecka har styrgruppen med ledande politiker och tjänstepersoner från samverkansparterna bokat ett första möte för att inleda samtal om hur samverkan kan bidra till positiva effekter av försvarsetableringen.

– Ett nytt regemente i Kristinehamn är en viktig pusselbit för Sveriges försvar – det är huvudsaken, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande i Värmland. Men etableringen är även betydelsefull för vår regionala utveckling.

– Vårt läge mitt på stråket Stockholm-Oslo vilket är en strategiskt viktig position för att stärka försvarsförmågan i Sverige och i vår del av landet, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Ett nytt regemente och artilleriutbildning i Kristinehamn och Villingsberg innebär också fler arbetstillfällen i båda våra län. 

 

Kontaktinformation

Region Värmland:

Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande, 010-831 41 32, fredrik.larsson@regionvarmland.se

Region Örebro län:

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, 019-602 74 09, andreas.svahn@regionorebrolan.se

Karlskoga kommun:

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, 070-890 99 99, tony.ring@karlskoga.se

Karlstads kommun:

Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, 070-689 39 39, per-samuel.nisser@karlstad.se

Kristinehamns kommun:

Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande, 072-702 37 11, marie.oudin@kristinehamn.se